Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Zwermende vleermuizen
U bevindt zich hier:

Zwermende vleermuizen in Udenhout

Zwermende gewone dwergvleermuizen op film

Erik Korsten, een van onze onderzoekers, maakte een filmpje in de ochtendschemering van zwermende gewone dwergvleermuizen. Tijdens het zwermen controleren vleermuizen of de kust (nog wel) veilig is voordat ze hun verblijfplaats invliegen.

In combinatie met de opkomende zon en gezang van vroege vogels, vormt dit voor Erik een kers op de taart van het vleermuisonderzoek.

 


Vleermuisonderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen

Vleermuizen leiden een verborgen leven. Overdag slapen ze in holten in bomen, in spouwmuren en onder dakpannen. Pas als het ’s avonds donker wordt vliegen ze uit, en gaan ze op jacht naar muggen, nachtvlinders en andere insecten. 

Dit verborgen leven maakt het vaak niet eenvoudig om bij ruimtelijke ontwikkelingen (zoals het slopen en renoveren van gebouwen) rekening te houden met deze wettelijk beschermde dieren. Hoe moet een projectontwikkelaar, een woningbouwvereniging, of een particulier weten dat er vleermuizen in zijn of haar gebouw verblijven? De meeste mensen merken namelijk helemaal niets van hun inwonende vleermuizen. 

Juist omdat je niet eenvoudig zelf kunt vaststellen of vleermuizen gebruik maken van een woning, moet iedere initiatiefnemer van een woningverbetering- of sloopproject vooraf  onderzoek laten doen. Hoewel de aanwezigheid van vleermuizen zelden voor echte problemen leidt, geeft de hele procedure wel vaak onzekerheid over de planning. Zo’n onderzoek moet namelijk in delen uitgevoerd worden: steekproefsgewijs en bij herhaling worden de gebouwen in verschillende seizoenen onderzocht. Het kan daardoor meerdere maanden in beslag nemen. 

De gemeente Tilburg laat vleermuizen in de hele gemeente inventariseren

De gemeente Tilburg zet zich in om deze procedure voor bedrijven en burgers te versnellen en te vereenvoudigen. In plaats van dat de gemeente ieder voor zich onderzoek laat doen, laat zij zelf grootschalige onderzoeken uitvoeren van grote gebieden. Hierdoor krijgt zij inzicht in welke soorten vleermuizen waar in de gemeente voorkomen en met deze kennis kan een sloop of renovatie sneller doorgang vinden, met inachtneming van eenvoudige uit te voeren beschermende maatregelen. 

In 2013 en 2015 onderzochten we in dat kader de bebouwing in Tilburg Stad (excl. De Reeshof), en dit jaar (2017) zijn de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout aan de beurt.

Vier onderzoekers fietsen in avond en nacht door deze dorpen, op zoek naar vleermuizen en in het bijzonder de gebouwen waar deze vleermuizen verblijven. Hierbij luisteren ze met vleermuisdetectors naar de ultrasone geluiden die vleermuizen maken. Overigens doen we soortgelijk onderzoek ook voor andere soorten:  overdag speuren we naar nestplaatsen van de eveneens beschermde huismus en gierzwaluw.

Het onderzoek in Udenhout en Berkel-Enschot loopt tot en met december 2017.