Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

De zingende berm
U bevindt zich hier:

De zingende berm

Van de ruim 45 in Nederland voorkomende soorten sprinkhanen, komt ongeveer de helft voor in de stad. Ze zijn belangrijk als begrazer en vormen ze voedselbron voor andere soorten.


Maar dat is niet het enige. Sprinkhanen brengen leven in de brouwerij: in de zomer zingen ze er op los!  

Ecologisch beheer gunstig voor ecologie én de beleving van voorbijgangers

Bermen en openbaar groen zijn belangrijk voor flora en fauna in stedelijk gebied. Beheer bepaalt in belangrijke mate de soortenrijkdom. Intensief als gazon beheerde grazige vegetaties zijn over het algemeen zeer soortenarm, terwijl ecologisch beheer leidt tot hoge soortenrijkdom.

Eén van de soortgroepen die kan profiteren van ecologisch bermbeheer zijn sprinkhanen. Beheer gericht op meer sprinkhanen is niet alleen  gunstig voor het ecologisch systeem maar ook voor de belevingswaarde van het openbaar groen. 

Artikel in vakblad Groen

Vakblad Groen heeft de oktober uitgave geheel gewijd aan insecten in de stad. Het staat vol met boeiende artikelen over nachtvlinders, mieren, bijen en zweefvliegen. Eén van de artikelen gaat over sprinkhanen: de zingende berm.

Het artikel 'De zingende berm' van Floris Brekelmans is hier te downloaden. 

Publicaties