Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vleermuizen massaal in overwintering
U bevindt zich hier:

Vleermuizen massaal in overwintering

Dat vleermuizen overwinteren in grotten, bunkers en forten is algemeen bekend. Maar ook midden in steden en dorpen  overwinteren vleermuizen. Soms met grote aantallen tegelijk en opvallend vaak in grote, massieve gebouwen. 
 

In ziekenhuizen, appartementencomplexen en kantoren kunnen grote groepen vleermuizen overwinteren

Veel grote gebouwen uit de jaren '50 - '80 - waaronder ziekenhuizen, kantoren en appartementencomplexen - worden in hoog tempo gesloopt. Vaak voldoen deze gebouwen niet meer aan de huidige normen ten aanzien van energiehuishouding of veiligheid en renovatie is te kostbaar. Laat nu net dit type gebouwen vaak in gebruik zijn als massawinterverblijf.

Omdat over deze massawinterverblijven nog weinig bekend is, stelt het bevoegd gezag bij sloop hoge eisen aan onderzoek en mitigerende en compenserende maatregelen. Een onderbouwing van het belang van een winterverblijf voor de lokale populatie maakt daar onderdeel van uit. 

Het belang van een winterverblijfplaats is alleen te beoordelen met kennis van het netwerk van verblijfplaatsen in een groter gebied

Het belang van een winterverblijfplaats is zonder kennis van het netwerk van verblijfplaatsen en het aanbod van alternatieve winterverblijven moeilijk in te schatten. Om die reden wordt steeds vaker gemeente-dekkend onderzoek naar vleermuizen gedaan. Dergelijk onderzoek vormt de basis voor effectbeoordelingen en kan gebruikt worden voor het opstellen van een soortmanagementplan en de aanvraag van een generieke ontheffing. 

In dit artikel in het magazine van Stadswerk kunt u meer lezen over massawinterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: