Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effects of wind turbines on bats
U bevindt zich hier:

Windturbines en vleermuizen

Preventie van slachtoffers onder vleermuizen is onderdeel van het ontwikkelingstraject voor windmolenparken in Nederland.

Het bureau van de Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg hebben onderzoek uitgevoerd naar de effecten van windmolenparken op vleermuizen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl, waarin AgentschapNL is opgegaan) met co-financiering door Eneco en Nuon. De rapporten zijn nu te downloaden. 

Voorspellingsmodel effecten windturbines op vleermuizen 

Nederland heeft als doel 14% hernieuwbare energie op te wekken in 2020. Mede daartoe wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van windenergie op land. Het Rijk wil een goede balans bewerkstelligen tussen de uiteenlopende belangen die spelen bij de ontwikkeling van plannen voor windmolenparken. Ook de zorg voor de omgeving, flora en fauna is daarbij belangrijk. Het voorkomen van slachtoffers onder vleermuizen is daar een onderdeel van. Eind 2011 is daarom opdracht verleend voor het ontwikkelen van een voorspellingsmodel dat de effecten van windturbines op vleermuizen kan kwantificeren.

Meten en voorspellen

Op basis van nieuw veldonderzoek in een vijftal Nederlandse windparken is een Duits voorspellingsmodel verder ontwikkeld voor de Nederlandse situatie. Hiermee kan het werkelijk aantal vleermuisslachtoffers door windmolenparken worden voorspeld. Deze methode werkt goed, maar voor nauwkeuriger voorspellingen moeten meer onderzoeksgegevens worden toegevoegd. Er zijn onderzoeksprotocollen ontwikkeld, met als doel toekomstig onderzoek te stroomlijnen zodat de verkregen data uiteindelijk gezamenlijk kunnen worden geanalyseerd. Om een goede balans te vinden tussen de verschillende belangen in de ontwikkeling van het potentieel aan windenergie, is het belangrijk dat de sector bij vergelijkbaar onderzoek gebruik maakt van de opgestelde onderzoeksprotocollen en dat data worden gedeeld. 

Onderzoek naar slachtoffers van vleermuizen in vijf windparken

De vijf windmolenparken waar onderzoek verricht is, liggen allemaal in grootschalig open landschap in West-Nederland. In ieder windpark is gedurende twee maanden (aug-sep) bij één windturbine op grond- en op gondelhoogte de vleermuisactiviteit gemeten door automatische akoestische detectie. Het oppervlak met een straal van 50 m rond twee windturbines is in die periode driemaal per week afgezocht op dode vleermuizen. Daarvan zijn er in totaal 2 gevonden. In het rapport wordt met hulp van het statistische model, en de uitgevoerde zoek-efficiëntie en verdwijnproeven, besproken wat dit voor de werkelijke aantallen slachtoffers betekent. Deze zijn in ieder geval niet bijzonder hoog in de onderzochte windparken.

Download rapport, artikel in Toets en interview Vroege Vogels

Het onderzoeksrapport en de protocollen zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
Link naar Onderzoeksrapport windenergie op land, milieu en omgeving, vleermuizen

Beluister hier een radio-interview onderzoek vleermuizen bij windturbines bij Vara's Vroege Vogels

Artikel over het voorspellingsmodel voor slachtoffer van vleermuizen bij windturbines in tijdschrift Toets.

Aanvaringsslachtoffers: Effecten van windturbines op vleermuizen.