Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Weidevogels in het leefgebiedplan agrarisch landschap Noord-Brabant
U bevindt zich hier:

Weidevogels in het uitwerkingsplan leefgebied agrarisch landschap Noord-Brabant

Integrale leefgebiedenbenadering

Voor de Provincie Noord-Brabant hebben wij een uitwerkingsplan opgesteld voor leefgebied agrarisch landschap. De weidevogels vormen hierin een belangrijk onderdeel. 

Maatregelen voor weidevogels

Voor ieder soortcluster zijn maatregelen opgesteld en is een zoekgebied begrensd, waarbinnen de maatregelen uitgevoerd dienen te worden. Voor weidevogels zijn maatregelen uitgewerkt voor mozaiekbeheer, aangepast maaibeheer, nestbescherming, verbeteren openheid, verhogen waterstand en aanleg plasdras.

Draagvlak in kerngebieden

Optimalisatie op grote schaal

Uitgaande van de minimaal vereiste oppervlakte voor duurzame populaties is een inschatting gemaakt van de minimale omvang van het maatregelengebied. Hieruit blijkt dat het leefgebied binnen alle zoekgebieden fors geoptimaliseerd dient te worden.

Lees meer over dit project op de poster voor het akkervogelsymposium

Voor meer informatie over het leefgebiedplan of over weidevogels kunt u contact opnemen met: