Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Water treatment with mussels in the Dutch Delta
U bevindt zich hier:

Waterzuivering door Driehoeksmosselen in het Volkerak-Zoommeer

In opdracht van Rijkswaterstaat directie Zeeland is, i.s.m. TNO-MEP, in de periode 2001 - 2004 het project 'Waterzuivering door Driehoeksmosselen in het Volkerak-Zoommeer' uitgevoerd.

Filteren van driehoeksmosselen

Aanleiding voor dit project waren filtratieberekeningen aan Driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in de Zuidelijke Randmeren, waaruit bleek dat dagelijks een groot deel van het watervolume gezuiverd wordt. Het project bestond uit een waterbeheersexperiment en een waterzuiveringsexperiment.

Waterzuiveringsexperiment

Doel van het waterbeheersexperiment was te bepalen of de driehoeksmosselontwikkeling in het VZM gestimuleerd kan worden door het aanbrengen van hard substraat en welk effect dit kan hebben op de waterkwaliteit van het VZM. Doel van het waterzuiveringsexperiment was te bepalen of driehoeksmosselen in een filter ingezet kunnen worden ter verlaging van de nutriëntengehalten in de Brabantse rivieren en welk effect dit kan hebben op de nutriëntenbelasting van het VZM

Contactpersoon: