Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Visstand Botmar
U bevindt zich hier:

Visstand Botmar

De Botmar nabij Akkrum is een ondiepe laagveenplas met een slechte waterkwaliteit, weinig doorzicht en zonder ondergedoken watervegetatie. Vissen zijn mogelijk één van de oorzaken van verstoring in dit ecosysteem. Bureau Waardenburg heeft met een visstandbemonstering onderzocht of vissen een negatief effect hebben op de waterkwaliteit in deze plas.  

Het aandeel brasem in het visbestand is relatief hoog. In termen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt dit als slecht beoordeeld. Naast de aanwezige sliblaag heeft ook de visstand invloed op het doorzicht en de waterkwaliteit in de plas. Actief biologisch beheer kan in de Botmar een goede beheermaatregel zijn. De opdracht is uitgevoerd in opdracht van Oranjewoud bv.

Contactpersoon: