Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Water system analysis
U bevindt zich hier:

Watersysteemanalyse

De analyse van het watersysteem in uw beheersgebied geeft u inzicht in de kwaliteit van het water en de ecologische toestand. Daarnaast krijgt u handvatten hoe de kwaliteit (verder) te verbeteren.

Inventarisatie

Interpretatie veldgegevens

Wij beschikken over de kennis en vaardigheden om soortenlijsten, fysisch-chemische- en hydromorfologische variabelen te kunnen interpreteren en dwarsverbanden te kunnen leggen. Op basis daarvan brengen we advies uit over inrichtingsmaatregelen en waterbeheer. Desgewenst voeren wij beoordelingen uit op basis van de Stowa-beoordelingsmethoden (EBEO-systemen) en Kaderrichtlijn Water Maatlatten (QBWat). Ook kunnen wij zelf beoordelingssystematieken op maat voor u ontwikkelen.

Terug naar Beheer