Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015
U bevindt zich hier:

Watersysteemrapportage Rijntakken

De nieuwe Watersysteemrapportage Rijntakken is gereed.

De eerste planperiode voor de Europese Kaderrichtlijn Water is in 2015 afgerond. Om in de volgende planperiode (2016-2021) effectief maatregelen te kunnen uitvoeren, is ecologische toestand van de Rijntakken (Nederrijn-Lek, IJssel en Bovenrijn-Waal) voor Rijkswaterstaat in beeld gebracht. 

Wendy Liefveld van Bureau Waardenburg scheef mee aan dit rapport, dat de ontwikkeling van de waterkwaliteit en de ecologie van de Waal, de Nederrijn-Lek en de IJssel evalueert over de periode 1990-2015. Projectleiding was in handen van Bart Reeze (Bart Reeze Water & Ecologie). 

Gaat het echt beter met de waterkwaliteit? Zijn er al effecten te zien van de Kaderrichtlijn Water? En merken we iets van klimaatverandering? Lees het in het rapport, dat is te downloaden via de site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees ook over de watersysteemrapportage Maas.

Wilt u meer weten over deze rapportage of over watersysteemanalyse in het algemeen, neem dan contact op met: