Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Quick scan Veenhuisweg, Twello
U bevindt zich hier:

Quick scan Veenhuisweg, Twello

De Gemeente Voorst was in 2005 van plan nieuwe woningen te laten bouwen in het zuidoostelijke deel van Twello. Bij het maken van de plannen moest rekening gehouden worden met het eventuele voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet.


Maanen, E. van, 2005. Beoordeling beschermde soorten Veenhuisweg, Twello. Quick scan in het kader van de Flora- en faunawet. I.o.v. Gemeente Voorst. Bureau Waardenburg rapportnr. 05-125.