Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Quick scan voor aanleg wandelpad
U bevindt zich hier:

Quick scan aanleg van een wandelpad

De Provincie Noord-Holland wil een wandelpad aanleggen dat de gemeentewerf nabij Kortenhoef verbindt met de Horstermeerpolder. Momenteel is dit gebied niet openbaar toegankelijk.

Bij de aanleg van het wandelpad zal rekening gehouden moeten worden met het huidige voorkomen van soorten planten en dieren die beschermd zijn krachtens de Flora- en faunawet.

Namens de Provincie Noord-Holland heeft DLG (Regio West) Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om een oriënterend onderzoek / quick scan naar effecten op beschermde soorten als gevolg van de aanleg van het wandelpad uit te voeren.

Drs. ing. I. Hille Ris Lambers & Ing. R.G. Verbeek, 2010. Effecten op beschermde soorten als gevolg van de aanleg van een wandelpad, Gemeente Wijdemeren.Oriënterend onderzoek (quick scan) in het kader van de Flora- en faunawet. Bureau Waardenburg rapportnummer 10-093.

Voor meer informatie over de quick scan of een offerteaanvraag, kunt u vrijblijvend contact opnemen met: