Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Management plan for birds and air safety De Peel
U bevindt zich hier:

Beheerplan vogels Bakelse Plassen voor vliegveiligheid van vliegbasis De Peel

Hoe ingrepen in het landschap gevolgen kunnen hebben voor de vliegveiligheid is gebleken in een studie voor De Peelhorst Zand & Grind.

Door een verdieping van de Bakelse Plassen door zandwinning ontstaat ongeveer 165 ha open water. Het is mogelijk dat watervogels deze plassen als slaapplaats gaan gebruiken. Dagelijkse vliegbewegingen van deze vogels van en naar de plassen kunnen dan een risico vormen voor het vliegverkeer op de nabijgelegen Vliegbasis De Peel.

We hebben een inschatting gemaakt van de mogelijke gevolgen van deze ingreep voor de vliegveiligheid. Ook is er een pakket maatregelen voorgesteld om deze risico's te verminderen. 

Contactpersoon: