Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

MAX in de Eemshaven
U bevindt zich hier:

3D vogelradar Max in de Eemshaven

 

In opdracht van de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, verzamelen we dit najaar informatie over de vogeltrek over de Eemshaven

De provincie streeft naar de ontwikkeling van een model waarmee windturbines stil gezet kunnen worden op momenten dat er grote aantallen vogels over de Eemshaven trekken, om daarmee zoveel mogelijk slachtoffers onder trekvogels te voorkomen.

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Altenburg & Wymenga voeren we dit najaar een haalbaarheidsstudie uit, waarin we onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om intensieve trek op rotorhoogte te voorspellen. Dit alles in het kader van de reeds aanwezige en geplande windparken in (de omgeving van) de Eemshaven.

Contactpersoon 3D radar Max