Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vogelonderzoek met Laser Rangefinder
U bevindt zich hier:

Vogelonderzoek met Laser Rangefinder

X-Y-Z van vogels meten én vastleggen met een druk op de knop


Sinds de zomer van 2016 hebben we de beschikking over een geavanceerde afstandmeter, een Laser Rangefinder.

De Laser Rangefinder is een verrekijker die met behulp van een fijngevoelige laser de afstand, hoogte en richting van een object (vogel) meet.

Visueel kan het lastig zijn om een goede inschatting van de vlieghoogte of de locatie van vogels te maken. Gebruik van de Laser Rangefinder maakt het mogelijk om de vlieghoogte en positie van vogels met een grote nauwkeurigheid vast te stellen.

In het beeld van de verrekijker is een zoeker (venster) zichtbaar waarmee de laser gericht kan worden. Na reflectie van de laser worden de gemeten waarden in beeld getoond en digitaal opgeslagen in een GPS en/of (veld)computer.

Direct de positie van de vliegende vogels op de veldcomputer

De rangefinder kan verbonden worden met onze veldcomputers. Met één druk op de knop wordt de positie (X,Y en Z) van vliegende vogels vastgelegd. De vastgelegde informatie is direct in het veld in een tabel en kaart inzichtelijk.

Wanneer de positie van een vliegende vogel meerdere keren achter elkaar gemeten wordt kan achteraf een driedimensionale route (‘track’) van de vogel gereconstrueerd worden. Zo kan in detail het vlieggedrag van vogels onderzocht worden en kunnen we bepalen hoe vogels anticiperen op obstakels als hoogspanningslijnen en windturbines.

In de zomer van 2016 is de laser rangefinder succesvol ingezet om het vlieggedrag van visdieven en zwarte sterns in het IJsselmeer te onderzoeken. De vlieghoogte en vliegpaden van vogels konden tot op grote afstand (>1.000 meter) gemeten worden.

Wilt u meer weten over de toepassingsmogelijkheden van de Laser Rangefinder, neem dan contact op met: