Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bird research with geolocators
U bevindt zich hier:

Vogel onderzoek met geolocators

 

In toenemende mate worden momenteel geolocators gebruikt om grootschalige bewegingen van vogels in kaart te brengen. De kleinste van dit soort dataloggers wegen minder dan 1 gram en daardoor kunnen ook kleine soorten trekvogels gevolgd worden.

Geolocators bestaan uit een lichtsensor en een zeer nauwkeurige klok, waarmee ze continue het lichtniveau in de omgeving door de tijd meten en opslaan in een intern geheugen. Zo gauw de vogel teruggevangen is, kunnen de opgeslagen gegevens worden uitgelezen. Op basis van de tijd van zonsop- en zonsondergang worden de daglengte en het moment van midden overdag/nacht bepaald. Hiermee kan dan een lengte- en breedtegraad worden gereconstrueerd, van waar de vogel zich op een gegeven dag bevond. Op die manier is het mogelijk om de bewegingen van vogels met loggers in kaart te brengen door het jaar heen.

Bureau Waardenburg draagt bij aan geolocator studies door middel van de ontwikkeling van bevestigingstechnieken (harnas, kleurring), het vangen en terugvangen van vogels, het uitrusten van vogels met loggers, data analyse, en het schrijven van publicaties over de gegevens. Recent zijn we betrokken bij projecten met boerenzwaluwen, noordse sterns en zwarte sterns.

Boeren zwaluw

In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Bureau Waardenburg in 2011 en 2012 geholpen bij het vangen van zwaluwen op drie locaties in Nederland om deze vervolgens uit te rusten met geolocators. Het doel van dit onderzoek was om de overwinteringsgebieden en trekwegen van Nederlandse boerenzwaluwen in kaart te brengen. Meer informatie is te vinden op de websites van vogelbescherming en het Vogeltrekstation.

Noordse en zwarte stern

In 2010 en 2011 hebben medewerkers van Bureau Waardenburg noordse en zwarte sterns uit diverse kolonies in Nederland uitgerust met geolocators. Hiervoor hebben we verschillende harnasjes en pootringen voor een aantal typen geolocators gemaakt. Daarnaast waren wij verantwoordelijk voor het vangen en teruggevangen van de sterns, waarbij onze jarenlange ervaring met het vangen van deze soorten goed van pas kwam. Na terugvangst konden succesvol gegevens worden verkregen uit de loggers en na analyse door Bureau Waardenburg worden gepresenteerd in kaarten. De resultaten van de noordse stern zijn nu gepubliceerd in Ardea. Deze projecten werden uitgevoerd in samenwerking met Landschapsbeheer Zuid-Holland en Vogelbescherming Nederland; zie "Zwarte stern uit Nederland blijkt in de winter een zeevogel" en "Nederlandse noordse stern vliegt record".

Geolocators, uitrusting en methodes

Bureau Waardenburg heeft vele jaren ervaring met het vangen en ringen van vogels. Daarnaast hebben verschillende van onze vogelringers ervaring met het uitrusten van verschillende typen dataloggers en zenders en de ontwikkeling en het testen van harnasjes en pootringen voor het uitrusten van bijvoorbeeld sterns, meeuwen, aalscholvers en reigers.

Door eerdere samenwerkingsverbanden hebben wij zeer intensief contact met de ontwikkelaars van geolocators bij de British Antarctic Survey en Biotrack . Wij werken nauw samen met onze GIS en statistiek afdelijng tijdens analyse en het in kaart brengen van trekroutes en pleisterplaatsen (Kernel Density techniek). 

Neem voor meer informatie contact op met: