Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Satellite transmitters
U bevindt zich hier:

Onderzoek met satellietzenders

Foto: Tom Kruisink

In het kader van het Beschermingsplan Moerasvogels hebben we studies uitgevoerd naar habitatgebruik en voedselecologie van purperreigers. We voeren onderzoek met satellietzenders uit bij purperreigers, roerdompen en sterns. We deden dit in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Purperreigers

In juli 2007 is een start gemaakt met het uitrusten van enkele purperreigers met een satellietzender. Sinds 2008 ondersteunt Wetlands International het project. Dit heeft geleid tot een bezoek aan Sierra Leone om gezenderde purperreigers terug te zoeken en lokale betrokkenheid bij de bescherming van de vogels te genereren. Voor uitgebreide informatie, zie de speciale purperreiger pagina van Vogelbescherming.nl en de 'Follow the Bird!"-pagina van Wetlands International.

Roerdompen

Op 17 april 2010 werden voor het eerst in Nederland roerdompen met een satellietzender uitgerust. Er zijn drie mannetjes gevangen en gezenderd. Via de speciale pagina op de website van Vogelbescherming Nederland is het onderzoek op de voet te volgen.  

Sterns per vliegtuig gevolgd

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben wij gezenderde sterns in de Voordelta gevolgd. Daarmee weten we beter hoe deze beschermde vogels het gebied gebruiken.

Zenders als nieuwe techniek

Toen wij eraan begonnen was er nog zeer beperkt ervaring met het toepassen van zenders bij reigers. Er waren wat lokale studies gedaan. Tour Du Valat (Camargue. Frankrijk) heeft eenmaal een poging ondernomen om purperreigers te zenderen. De (jonge) vogels raakten bij Noord-Afrika zoek.

Wij hebben eerst proeven gedaan bij reigers in gevangenschap met namaakzenders en tuigjes. Kleine zilverreigers en blauwe reigers werden uitgerust met een tuigje en nepzender en werden bestudeerd. Allerlei aspecten die van belang zijn, zoals vliegen, poetsen, lopen en eten, zijn bekeken. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de tuigjes. Ook hebben we testen gedaan met jonge blauwe reigers, om te zien hoe onvolgroeide individuen reageren op een tuigje. Op basis hiervan is een "meegroeituigje"