Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Sandwich terns ringing project
U bevindt zich hier:

Onderzoek vliegsnelheid grote sterns

De vliegsnelheid van vogels kan sterk verschillen tussen verschillende gedragsvormen. Foeragerende vogels kunnen bijvoorbeeld sneller of langzamer vliegen dan vogels die alleen onderweg zijn.

Met behulp van GPS-loggers hebben wij de vliegsnelheid van grote sterns gemeten, en geanalyseerd hoe deze afhangt van het gedrag dat de grote stern op dat moment vertoont. Hiervoor zijn gegevens van 39 vogels verzameld tijdens de broedseizoenen van 2012 tot 2015. De resultaten van dit onderzoek zijn verschenen in het tijdschrift Environmental Impact Assessment Review. 

Tijdens het foerageren was de vliegsnelheid duidelijk het laagst. De vogels vlogen dan gemiddeld 30 km/u. Tijdens vluchten naar foerageergebieden vlogen ze gemiddeld 37 km/u, en tijdens vluchten terug naar de kolonie 44 km/u. 

Aanvaringskans berekenen

Deze kennis kan onder andere worden gebruikt voor schattingen van het aantal slachtoffers van aanvaringen met windturbines op zee. Deze schattingen worden gemaakt met behulp van een model, waarbij het geschatte aantal slachtoffers afhangt van het aantal vogels dat op rotorhoogte vliegt, maar ook van turbine-eigenschappen (o.a. rotorsnelheid), en soortspecifieke eigenschappen van de vogels waar het om gaat (o.a. vliegsnelheid en uitwijkgedrag). Verschillen in vliegsnelheid tussen gedragingen beïnvloeden daarom de aanvaringskans tijdens deze gedragingen. Het is daarom van belang om te weten hoe de vliegsnelheid varieert tussen gedragingen. 

In geval van grote sterns kan de plaatsing van een windpark in een foerageergebied daarom heel andere aantallen aanvaringsslachtoffers opleveren dan een windpark op een plek waar vogels alleen maar langsvliegen tijdens hun dagelijkse bewegingen.

Milieu Effect Rapportage, MER

Ons onderzoek laat zien dat in foerageergebieden grote sterns een veel kleiner risico lopen op aanvaringen dan in gebieden waar ze heen en weer vliegen tussen de kolonies. Dit geeft aan dat het van groot belang is om te weten wat de functie van het plangebied is, en hoe vliegsnelheden varieren tussen gedragingen. Deze kennis is nodig om effecten van een nieuw te bouwen windpark in te kunnen schatten, en dit beïnvloedt de conclusies die worden getrokken in de Milieu Effect Rapportages. 

Link naar de publicatie: 
Behaviour related flight speeds of Sandwich Terns and their implications for wind farm collision rate modelling and impact assessment Ruben C. Fijn, Abel Gyimesi

Voor meer informatie of vragen vlieggedrag van vogels kunt u contact opnemen met Ruben Fijn: