Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vleermuizen in Park de Koppel in Utrecht
U bevindt zich hier:

Vleermuizen in Park de Koppel in Utrecht

Aan weerszijden van het fietspad van de Koppeldijk in Utrecht zijn in januari 2011 populieren gekapt. De bomen waren om twee redenen van belang voor vleermuizen. Ten eerste vormden zij een vliegroute voor gewone dwergvleermuizen van de wijk naar het park. Daarnaast waren de populieren van belang als foerageergebied.

Om die functies te behouden, zijn enkele bomen gespaard. Door gebruik te maken van relatief grote bomen voor de herplant, zijn zowel de functie vliegroute als foerageergebied voor het zomerseizoen van 2011 weer hersteld.

Daarnaast zijn in Park de Koppel verblijfplaatsen voor vleermuizen gecreëerd door  12 vleermuiskasten op te hangen. Het zijn zogenaamde 'platte' vleermuiskasten. Ze zijn verspreid rond de Koppeldijk aan bomen opgehangen. Ook zijn twee kasten opgehangen aan de kinderboerderij Lunetten.

Lees het gehele artikel op de website van de Utrechtse wijk Lunetten.