Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bats
U bevindt zich hier:

Inventarisatie en monitoring van vleermuizen

De onderzoekers van Bureau Waardenburg maken bij vleermuisonderzoek gebruik van een breed scala aan methodieken. Uitgangspunt voor het veldwerk is toepassing van het Vleermuisprotocol zoals onderschreven door de Gegevensautoriteit Natuur. 

Hulpmiddelen bij het inventariseren van vleermuizen

Batdetectors vormen een onmisbaar instrument. We maken voornamelijk gebruik van het type Pettersson D240x. Hiermee kunnen vertraagde opnamen van de echolocatie gemaakt worden die essentieel zijn voor determinatie. Voor het langdurig meten van de vliegbewegingen van vleermuizen maken we gebruik van passieve luisterkastjes, zoals Anabats. De Anabats laten we meestal 'onbemand' in het veld achter. Met professionele opnameapparatuur (Edirol R-09) en speciale software (Batsound Pro) worden de in het veld gemaakte opnamen geanalyseerd. 

Aanvullend maken we nog gebruik van boomcamera's en endoscopen om verblijfplaatsen op aanwezigheid van vleermuizen te controleren. We maken ook gebruik van infraroodcamera's en warmtebeeldcamera's om het gedrag van vleermuizen in en rond hun verblijfplaatsen te bestuderen. Met mistnetten kunnen dieren eventueel gevangen worden. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen en als het soorten betreft die uitsluitend in de hand te determineren zijn.

Waarom vleermuizen inventariseren?

De gegevens van vleermuisonderzoek worden onder andere gebruikt voor effectenstudies, als input voor beleid- en planvorming en bij het toepassen van natuurwet- en regelgeving.  

Wanneer in het onderzoek voor (ruimtelijk) ingrepen vleermuizen worden aangetroffen kunnen we adviseren hoe binnen de planvorming en Flora- en faunawet hiermee moet worden omgegaan. Deze adviezen kunnen gaan over een aangepaste werkwijze om schade aan vleermuizen en hun verblijfplaatsen te voorkomen, of het nemen van maatregelen om effecten te verzachten. 

Onderzoek kan kleinschalig plaats vinden, bijvoorbeeld bij één woning. Of grootschalig, bijvoorbeeld om een geïnformeerde keuze te kunnen maken tussen verschillende tracés of bij de planning van nieuwe windparken. Grootschalig onderzoek is vaak efficiënter bij een breed scala aan werkzaamheden in grote gebieden. De resultaten kunnen gebruikt worden bij het aanvragen van een generieke ontheffing.

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen ondersteunen, neem dan vrijblijvend contact op met één van de contactpersonen.

Gewone grootoorvleermuis - foto Dirk Kruijt