Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

bat-friendly buildings
U bevindt zich hier:

Brochure Vleermuisvriendelijk bouwen

Ook rekening houdend met de huidige bouweisen kunnen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen worden gecreëerd

Ruimtes waar vleermuizen in gebouwen kunnen verblijven zijn aan het verdwijnen als gevolg van sloop, renovatie en na-isolatie van oudere gebouwen. In nieuwe gebouwen zijn er vaak minder ruimtes of er is geen toegang tot zulke ruimtes. 

In Europa komen meer dan 35 soorten vleermuizen voor. Bijna een derde deel daarvan is voor een verblijfplaats afhankelijk van toegankelijke ruimtes in gebouwen. Zijn kunnen bijvoorbeeld via kieren en spleten in spouwmuren of in ruimte achter gevelbetimmering. Als het aanbod van dit type verplaatsen  blijvend afneemt is er ook een risico dat gebouwen bewonende vleermuizen in aantal en verspreiding zullen afnemen. 

Er is een brochure waarin u kunt lezen hoe, rekening houdend met de huidige bouweisen, geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen kunnen worden gecreëerd. Het is een handreiking voor huiseigenaren, architecten en beleidsmedewerkers. Erik Korsten van Bureau Waardenburg was voor het ontwikkelen van deze brochure ingehuurd door de Zoogdiervereniging.  U kunt de brochure 'Vleermuisvriendelijk bouwen' downloaden op de site van de Zoogdiervereniging. Met de steun van Eurobats is de brochure in het Engels vertaald. U kunt de brochure 'Bat friendly building' downloaden op de site van Eurobats.org.

Voor meer informatie over vleermuisvriendelijk bouwen kunt u contact opnemen met: