Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vissenatlas Noord-Brabant
U bevindt zich hier:

Atlas van zoetwatervissen van Noord-Brabant

Begin 2011 is de Atlas van zoetwatervissen van Noord-Brabant uitgekomen. Sinds 2006 zijn we met Bureau Natuurbalans - Limes Divergens, de Provincie Noord-Brabant, Sportvisserij Zuidwest Nederland, de waterschappen en Rijkswaterstaat bezig geweest met de samenstelling van deze atlas.

Meer dan verspreidingsgegevens alleen

De Vissenatlas Noord-Brabant geeft niet alleen informatie over de verspreiding van soorten in Nederland en Noord-Brabant. Van elke vissoort wordt het uiterlijk, habitat en de ecologie beschreven. Daarnaast komt de geschiedenis van de visserij, het beleid, de inrichting en het waterbeheer aan de orde. De informatie is geïllustreerd met fraaie overzichtskaarten, verspreidingskaarten en (soort)foto's. 

Door het gebruik van de vele bronnen is de atlas met recht een standaardwerk te noemen. Het is zodanig geschreven en geïllustreerd dat het een breed publiek zal aanspreken. De Vissenatlas Noord-Brabant is dan ook een must voor iedere natuurliefhebber, veldbioloog, natuurbeheerder en sportvisser. 

Bestellen

U kunt de Vissenatlas van zoetwatervissen van Noord-Brabant reeds bestellen via de website van Uitgeverij Profiel of met de bestelbon in de folder over de Vissenatlas van Noord- Brabant.