Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Visonderzoek gevarieerd
U bevindt zich hier:

Enkele projecten op het gebied van visonderzoek

Nederland is rijk aan vishabitats zoals grote rivieren, kanalen, plassen en slootsystemen. Daardoor is ook het werk van onze visonderzoekers ook zeer gevarieerd. Twee voorbeelden van projecten waar we met plezier aan gewerkt hebben:

  • In 2018 onderzochten we de nevengeulen van de rijntakken in het voor- en najaar op de functie als kraamkamer voor jonge vis. Dit project voerden we uit in opdracht van Rijkswaterstaat Oost Nederland. Hierbij werkten we voor de derde keer succesvol samen met milieuadviesbureau ATKB.

Bij deze onderzoeken treffen we regelmatig bijzondere soorten aan. Bij een visstandonderzoek voor het Waterschap de Dommel bijvoorbeeld, zijn beschermde soorten zoals kwabaal en rivierdonderpad aangetroffen. Bij een KRW-onderzoek voor Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn juist weer grote modderkruipers aangetroffen. 

Meer weten over visonderzoek in Nederland?