Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Visie Zuidrand Groene Hart
U bevindt zich hier:

Visie op recreatie in het Groene Hart

De opgave

In de Alblasserwaard zoeken omliggende gemeenten ruimte voor groene en recreatieve ontwikkelingen. Dit is nodig vanwege toenemende recreatiebehoefte en herstructurering van binnensteden. Ook bestaat de wens om landschappelijk meer eenheid te brengen in het gebied. Het gaat om ruimte voor de volgende ontwikkelingen

  • de aanleg van recreatieve knooppunten
  • verbeteren van de gebiedsentrees
  • opwaarderen recreatief padenstelsel door aanleg ontbrekende schakels
  • aanleg structurerende landschapselementen, waarin recreatieve voorzieningen, waterberging en mogelijk ook energieopwekking integraal kunnen worden ontwikkeld.

Hiervoor hebben we, samen met BWZ-ingenieurs, 'de Visie Zuidrand Groene Hart' opgesteld. We deden dit in opdracht van Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Van visie naar vormgeving

In een kort, intensief planproces zijn de wensen en behoeftes van de deelnemende gemeenten onderzocht. Dit waren Sliedrecht, Papendrecht, Graafstroom, Alblasserdam, Giessenlanden en Gorinchem. Uitgaande van bestaande kwaliteiten is gezocht naar een ontwikkelingsstrategie. Een strategie die past bij de behoeftes van deze tijd èn bij het karakter van het gebied. De trits 'verbinden - verpozen - vervolgen' was daarbij leidend.

Dit concept hebben we uitgewerkt naar handreikingen voor vormgeving. Want nieuwe ontwikkelingen dragen alleen bij aan kwaliteitsbehoud en -ontwikkeling wanneer zij goed worden ingepast en vormgegeven.

Bestaande initiatieven en plannen kregen een plek binnen een overkoepelende visie. Vanuit dat grotere verband wordt richting gegeven aan verdere uitwerking van die initiatieven. Hiervoor dienen handreikingen en overwegingen voor vormgeving in de Visie.

Draagvlak

We hebben in zeer korte tijd een groot draagvlak voor de Visie gecreëerd bij de betrokken gemeenten, op bestuurlijk niveau. Dit deden we onder anderen door zeer regelmatig terug te koppelen. 

De Visie Zuidrand Groene Hart is inmiddels aangeboden aan de provincie. Bij de aanpassing van de provinciale structuurvisie kan nu rekening worden gehouden met de gemeentelijke wensen. 

Contacpersoon: