Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Webcam live visdief
U bevindt zich hier:

Live! - Broedende visdieven observeren via een live webcam op het Markermeer

Visdieven 's nachts
Visdieven overdag

Na een aantal succesvolle pilots ligt er ook dit jaar weer een speciaal ingericht ponton voor visdieven op het Markermeer. En met succes!

Met behulp van een op afstand bestuurbare webcam kunnen wij ook dit jaar weer het broedseizoen van de visdieven op het ponton live volgen.

Met deze webcam zijn wij in staat om het beeld 360° te draaien en te zoomen waardoor we het lief en leed van de vogels op de voet kunnen volgen. De camera kan zo worden geprogrammeerd dat deze dag en nacht op gezette tijden inzoomt op nest X, vervolgens op nest Y en daarna een overzichtsshot maakt. Deze autonoom functionerende en op afstand te bedienen mobiele opzet is op te stellen op (bijna) alle locaties in Nederland.

Tijdens het broedseizoen 2018 zijn op onze website de live-videobeelden direct te bekijken

Pontons als kunstmatig broedeiland

In 2014, 2015 en 2016 en 2017 heeft Bureau Waardenburg twee pontons in het Markermeer ingericht als kunstmatige broedeilanden, specifiek voor visdieven. In 2014 en 2015 hebben tientallen paartjes visdieven op deze pontons gebroed. In 2016 liep dit aantal op tot maximaal 165 nesten. In 2017 is één groot ponton ingericht als broedeiland en zijn tijdens de laatste telling met de webcam al minstens 224 nesten geconstateerd! Dit resulteert in een kleine 500 rustende en broedende visdieven op het ponton tijdens de nachtelijke uren.

Inzet van pontons als vervangende broedlocatie

Visdieven broeden in kleine natuurgebieden net achter de dijk. Door werkzaamheden aan de dijk kunnen visdieven verstoord worden. Het visdiefponton kan ingezet worden als een tijdelijke, vervangende broedlocatie.

Contactpersoon: