Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Visbemonstering in de Eems-Dollard
U bevindt zich hier:

Visbemonstering in de Eems-Dollard

We voerden in mei en september 2011 een bijzondere visbemonstering uit. Samen met ZiltWater Advies.  Bijzonder is de locatie: één van de weinige overgangswateren die we in Nederland hebben, de Eems-Dollard. Het visonderzoek is uitgevoerd met een net dat in de getijstroom wordt geplaatst, een zogenaamd ankerkuil.

Overgangswater belangrijk voor vis

De Eems-Dollard en de Westerschelde vervullen een belangrijke rol voor de Nederlandse visfauna. Het zijn de enige wateren waar vissen ongehinderd kunnen migreren tussen zoet en zout én waar een geleidelijke zoet zout gradiënt aanwezig is. Voor diadrome, marien juveniele en estuariene vissoorten vervullen deze twee waterlichamen een zeer belangrijke rol.

Het visonderzoek

De visfauna in het Eems-Dollard estuarium wordt jaarlijks (in voor- én najaar) met een ankerkuil bemonsterd.  Dit is onderdeel van het langjarige monitoringprogramma van Rijkswaterstaat Waterdienst. In mei van dit jaar is de eerste bemonstering uitgevoerd. De ankerkuilbemonstering is uitgevoerd op drie locaties met verschillende zout gehalten. De vangsten waren gevarieerd. We vingen meerdere finten, rivierprikken, kleine zeenaald, gewone zeedonderpad, slakdolfen, wijting, rode poon, puitaal, een zeeforel en verschillende soorten grondels. Wat betreft aantallen en biomassa waren sprot, haring, spiering, ansjovis, bot, tong en schol veruit in de meerderheid. Eind september 2011 is de najaarsbemonstering uitgevoerd.

Kaderrichtlijn Water

Naast het uitvoeren van de bemonstering in het voor- en najaar worden de resultaten ook getoetst met behulp van de KRW-maatlat voor overgangswateren. De Eems-Dollard en de Westerschelde zijn de enige waterlichamen in Nederland met het KRW-type 'Overgangswater met matig getijdeverschil (O2)'. De uitwerking en KRW-beoordeling worden later dit jaar afgerond.

Contactpersoon: