Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Visaanbod bij gemalen op Putten
U bevindt zich hier:

Visaanbod bij gemalen op Putten

Visonderzoek en glasaalintrek

Bij de vier gemalen van het eiland Putten is het aanbod van vis onderzocht. Waterschap Hollandse Delta wil namelijk weten of het nodig is deze gemalen vispasseerbaar te maken. We hebben het visonderzoek in het voorjaar van 2008 uitgevoerd met fuiken, elektrovisapperaat en zegen. Ook hebben we onderzocht of er aanbod is van glasaal.

Prioritering vismigratie knelpunten

Het rapport biedt het waterschap handvatten in de prioritering van het passerbaar maken van gemalen.
De resultaten van het onderzoek aan glasaal zijn beschreven in een artikel in H20.

Contactpersonen: