Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vis in de Grevelingen
U bevindt zich hier:

Vis in de Grevelingen

 

De Grevelingen is een leefgebied voor veel verschillende soorten vis. Een goede visstand is belangrijk voor een toekomstbestendig Grevelingen. 

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben we samen met RAVON en Stichting Anemoon het rapport Vis in de Grevelingen opgesteld met een publieksfolder. Kennis over vis in de Grevelingen is samengebracht en er wordt ingegaan op leefgebieden voor vis, op vissoorten en visgilden in de Grevelingen, de rol in het voedselweb en maatregelen voor vis.

Kansen voor vis in de Grevelingen

De Grevelingen is het grootste zoutwatermeer van Noordwest-Europa en als natuurgebied van internationale klasse een belangrijk onderdeel van de Nederlandse delta. Door de afsluiting van de Grevelingen met de Brouwersdam in 1971 traden er grote veranderingen op en was er nagenoeg geen dynamiek meer. Binnenkort gaat dat veranderen: de Grevelingen wordt dan weer verbonden met de Noordzee via een doorlaat in de Brouwersdam. Naast deze maatregel kan ook het herstellen van structuurrijke leefgebieden en een verbinding met het zoete achterland bijdragen aan een verbetering van de visstand.

Meer informatie over de Grevelingen, het rapport of de folder zijn te vinden op de website van Staatsbosbeheer en in het Informatiecentrum Grevelingen

Contactpersoon: