Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Disturbance
U bevindt zich hier:

Effectstudies verstoring

U kunt ons inschakelen voor het onderzoeken van effecten van verstoring op vogels. Ook kunnen we adviseren bij planvorming en landschappelijke inrichting. Onze kennis wordt toegepast in een breed scala aan projecten.

Onze activiteiten op dit gebied zijn o.a.

  • Onderzoek naar verstorende effecten van menselijke activiteiten op vogels, zoals bijvoorbeeld scheepvaart, vliegverkeer, recreatie.
  • Toetsing van de consequenties van verstorende effecten op vogels in het kader van de natuurwetgeving, zoals bijvoorbeeld bij evenementen en bij inrichting en aanleg van infrastructuur als havens, windparken, hoogspanningslijnen, vaar- en vliegroutes.
  • Kennis toegankelijk maken door middel van reviews.

Voorbeelden van onderzoek naar verstoring

  • Reacties van vogels op een kitesurf-evenement in de Grevelingen
  • Gedrag van ganzen en smienten onder de aanvliegroute van vliegveld Eelde
  • Gebiedsgebruik van zwarte zee-eenden en roodkeelduikers en effecten van verstoring in de Voordelta in het kader van Project Mainport Rotterdam / Maasvlakte 2 en Beheerplan Voordelta
  • Effecten van treingeluid op broedende weidevogels
  • Gebiedsgebruik van ganzen en zwanen rond het ECN testpark in de Wieringermeer
  • Vlieggedrag in relatie tot het offshore windpark OWEZ bij Egmond aan Zee

Terug naar Effectstudies vogels