Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Cursus werken met de gedragscode, gemeente Tiel, 2008
U bevindt zich hier:

Cursus werken met de gedragscode gemeente Tiel

We hebben voor de wijkopzichters, werkvoorbereiders en civieltechnisch medewerkers van de gemeente Tiel een cursus Werken met de Gedragscode gegeven op 15 april 2008.

Hoewel de Gedragscode van de Gemeente Tiel al enige tijd gebruikt, bestond bij veel medewerkers de behoefte verder in te gaan op de onderbouwing ervan.
De cursus ging in op de volgende vragen:

  • Waarom is het nodig om in de periode september-oktober te baggeren?
  • Mag je sloten schonen in juni?
  • Welke strikt beschermde soorten komen in Tiel en omgeving voor en hoe leven ze? 

Door in te gaan op deze vragen werd duidelijk waarom bepaalde werkzaamheden afgestemd moeten worden op strikt beschermde soorten en op welke manier dat kan.

Wijkbeheerders zijn vaak het aanspreekpunt in de buurt. Ook moeten zij toezien op afspraken met aannemers over de wijze van uitvoeren. Middels casussen werden dergelijke praktijksituaties geoefend.
Tijdens de excursie naar het Lingewaalpark werd aandacht besteed aan ecologisch beheer. Er werd bijvoorbeeld ingegaan op het belang van bomenrijen voor vleermuizen, nadelen van het gebruik van de klepelmaaier, voordelen van het afvoeren van bagger in plaats van op de kant deponeren.