Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Veldwerkplaats 'Natuurvriendelijke oevers, inrichting onderhoud en natuurresultaten'
U bevindt zich hier:

Veldwerkplaats 'Natuurvriendelijke oevers, inrichting onderhoud en natuurresultaten'

8 september hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de veldwerkplaats natuurvriendelijke oevers (nvo's), samen met Waterschap Aa en Maas en een loonwerker die de nvo's in het gebied beheert. Op deze dag hebben we met twintig deelnemers gediscussieerd over doelen, inrichting, beheer en natuurwaarden. Het evenement vond plaats in Loosbroek in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas, waarvoor we al jaren de monitoring van nvo's uitvoeren.

Bosschap georganiseerd door een team van Aequator Groen & RuimteCLM en Communicatiebureau de Lynx.

Kort verslag gespreksonderwerpen

KRW doelen
In de veldwerkplaats zijn we tegen een interessant aspect van de KRW-typologie aangelopen: in sloten (M-typen) is een flauwe oever in principe gunstig. In beken (R-typen) is vooral de stroming van belang en dan kan de winst (uitgedrukt als maatlatscore) van een begroeide flauwe oever tegenvallen, omdat de stroomsnelheid daar laag is. Dit speelt bij veel waterschappen op zand,  bij stromende sloten die als R-type zijn aangewezen. Een voorbeeld is de Leijgraaf. Bekeken door een brede natuur-bril zijn de flauwe oevers hier zeer waardevol, maar in de KRW-beoordeling komt dit niet altijd tot zijn recht.

Waterkwaliteit
De deelnemers delen de ervaring dat waterkwaliteit een groot effect heeft op de natuurwaarde van NVO's. Bij zeer voedselrijk water ontstaan regelmatig problemen met kroos of een erg dominante groei van riet. De natuurwinst is in die gevallen minder. Vaak is ook een intensiever beheer nodig dan gepland, om toch de gewenste vegetaties te behouden.

Inrichting
Een ander punt dat naar voren is gekomen is de ruimte voor beheer. Natuurlijk wordt hier bij de inrichting rekening mee gehouden. Toch ontstaan regelmatig onpraktische situaties voor de loonwerker. Vaak wordt het werkpad opgeofferd voor een eenzijdige NVO. Het beheer moet dan vanaf een boot, of vanaf de overkant. De mogelijkheden om het beheer later bij te sturen zijn dan vaak beperkt. Enkele beheerders hebben praktische tips gegeven. Zo leerden we dat insporing vooral ontstaat bij keren dus dat op plekken waar gekeerd wordt, minder diep moet worden afgraven.

Beheer
Intensief beheer is vaak negatief voor fauna; tegelijk moet wel beheerd worden voor de gewenste vegetatiestructuren. Gefaseerd beheer is dan de oplossing. Hierdoor kan een groter deel van de fauna een maaironde overleven. Enkele waterschappen blijken dit al toe te passen, zoals Waterschap Rijn en IJssel. Medewerkers laten vaak een kwart van de vegetatie staan. Bij andere beheerders zijn de onderhoudsmedewerkers hier nog huiverig voor. Enkele aanwezigen hebben de ervaring dat door overleg, cursussen en het maken van brochures steeds meer machinisten het ecologisch maaibeheer in de vingers krijgen. Dit is wel een zaak van de lange adem. Het blijkt positief dat de nieuwe lichting onderhoudsmedewerkers in de opleiding al over ecologie heeft gehoord. Dat stemt hoopvol voor de toekomst.

Bureau Waardenburg ondersteunt waterbeheerders

We kunnen voor u

  • de visstand, vegetatie, macrofauna en libellen monitoren
  • NVO's ontwerpen (van het ontwikkelen van streefbeelden tot een concreet ontwerp)
  • adviseren over beheer en onderhoud
  • de communicatie tussen ecologen en onderhoudsmedewerkers verbeteren. Bijvoorbeeld door het organiseren van cursussen. Hierbij kan bij u intern ook het concept van een veldwerkplaats worden gehanteerd (samen naar buiten).
  • brochures maken (voor machinisten of een breder publiek).

Contactpersonen: