Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Veldgids wilde planten en dieren gemeente Zeist
U bevindt zich hier:

Veldgids wilde planten en dieren gemeente Zeist

Bescherming van natuur in Zeist

Zeist is rijk aan natuur en herbergt veel bijzondere soorten. De gemeente voelt zich bij dagelijks beheer en onderhoud van het openbaar groen verantwoordelijk voor een goede bescherming van die soorten.

Om daar invulling aan te geven, maakt zij gebruik van een gedragscode. Een gedragscode omschrijft hoe op locaties met beschermde soorten gewerkt moet worden. Middels cursussen en excursies, is de gedragscode in de organisatie geïmplementeerd. 

Herkennen wat beschermd moet worden

Herkenning van soorten in het veld is belangrijk voor effectieve bescherming. Daarvoor hebben we samen met gemeente een veldgids geschreven. In de veldgids staan foto’s en een korte omschrijving van een dertigtal beschermde én niet beschermde soorten. Er is in de veldgids bewust voor gekozen weinig aandacht te besteden aan de wettelijke status van soorten. Intrinsieke waarde van soorten moet immers aan de basis staan van een zorgvuldige omgang, niet de vermelding in een tabel of categorie. 

De gemeente Zeist voor altijd groen

Het boekje straalt een belangrijke boodschap uit: met zijn allen staan we voor natuur in Zeist. Wethouder Luca heeft het in zijn voorwoord mooi verwoord: Dankzij de veldgids krijgt de natuur de aandacht en bescherming die het verdient. Zo houden we Zeist groen, voor altijd.

De fraai door Ontwerpburo Suggestie & Illusie vormgegeven veldgids 'Voor altijd groen' is hier te downloaden.

Publicaties