Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vegetatiekundige
U bevindt zich hier:

Vacature vegetatiekundige / vegetatie-ecoloog, (nr. 18-15)

zwakgebufferd ven

Wij zoeken een ervaren en gedreven vegetatie-ecoloog, die in staat is projecten binnen het vegetatiewerkveld te verkrijgen, te leiden en mede uit te voeren. Ons vegetatieteam voert projecten uit in droge en natte milieus, en in zowel zoete als zoute omstandigheden. Samen met de ondersteuning van onze GIS-collega’s streven we naar een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte uitvoering van deze projecten. Wij werken voor terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en provincies in de mooiste gebieden van Nederland.

Bureau Waardenburg bv is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van ecologie, natuur en landschap. Met zo’n 115 medewerkers is Bureau Waardenburg het grootste onafhankelijke groene adviesbureau van Nederland. Eén van de werkvelden van het bureau is vegetatiekundig onderzoek. 

Werkzaamheden: 

Als vegetatie-ecoloog ben je breed inzetbaar binnen je werkveld met een goed netwerk bij potentiële opdrachtgevers. De werkzaamheden zijn veelzijdig en betreffen het voortraject van een project (offerte, contact met opdrachtgever), het aansturen van collega’s, uitvoeren en begeleiden van veldwerk, kwaliteitscontrole en rapportage. Naast een degelijke inhoudelijke kennis kun je goed rapporteren en beschik je over goede communicatieve vaardigheden. De projecten bestaan zowel uit veldkarteringen van flora, vegetatie en habitattypen als uit bureaustudies op het gebied van vegetatiekunde of vegetatie-ecologie. Behalve het coördineren van vegetatiewerk lever je een bijdrage aan effectenbeoordelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (o.a. PAS), beheerevaluaties voor terreinbeheerders en systeemspecifieke inhoud voor inrichtingsplannen. Hierbij werk je nauw samen met collega’s van Aquatische Ecologie en Natuurinclusief Ontwerp.

Ervaring / competenties  

 • Academisch of HBO opleidingsniveau
 • kennis en ervaring van vegetatie-ecologie en ecohydrologie. 
 • minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het uitvoeren van (terrestische) vegetatie- en soortkarteringen volgens verschillende methodieken (SBB, SNL).
 • ervaring met inwinning en verwerking van vegetatiedata in een GIS omgeving.
 • aantoonbare ervaring in succesvol acquireren en leiding geven aan (complexe) vegetatiekarteringen.
 • ervaring en affiniteit met de commerciële aspecten van ons werk.
 • beschikking over een netwerk binnen het werkveld in Nederland.  

Wij bieden  

 • Een leuke afwisselende baan bij het grootste en oudste ecologische adviesbureau van Nederland.
 • goede werksfeer, veel aandacht voor sociale gelegenheden met collega’s. 
 • goede, marktconforme salariëring.
 • vrijheid en gelegenheid voor zelfontplooiing.
 • een organisatie waarin op elk niveau geldt dat er ruimte is voor vakinhoud (o.a. veldwerk, onderzoek).
 • zeer afwisselend scala aan projecten van ‘buiten in het veld’ tot advisering in het kader van natuurontwikkeling.
 • veel aandacht en ruimte voor innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van monitoringstechnieken of natuurherstel.
 • ruimte voor kennisontwikkeling en kennisdeling.  

Nadere informatie:

Informatie over deze functie is te verkrijgen bij dhr. Dimitri Emond, teamleider natuur en landschap, d.emond(apenstaartje)buwa.nl. T: 0345-512710

Hoe te solliciteren:

Indien je je herkent in dit profiel en ons team wilt versterken, ontvangen wij graag per e-mail een motivatiebrief met CV (in pdf-format) t.a.v. de heer Martien Meijer, directeur, a.j.m.meijer(apenstaartje)buwa.nl Daarbij in het onderwerp aangeven: Sollicitatie vacature vegetatiekundige nr. 18-15

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.