Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Uitvoering maatregelen beheerplan Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen
U bevindt zich hier:

Herinrichting Van Dixhoorndriehoek: dynamische natuur en recreatie in de duinen

Uitvoering maatregelen beheerplan Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen

Stichting het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) geeft uitvoering  aan de maatregelen om de natuur in de Van Dixhoorndriehoek te verbeteren. Bureau Waardenburg begeleidt dit project van begin tot eind. Schetsontwerp, natuurtoets, vergunningen, bestek en ecologische begeleiding bij de uitvoering.

 

Planproces & communicatie

De Van Dixhoorndriehoek is geliefd bij recreanten, dus een goede publiekscommunicatie is belangrijk. In verschillende planfases hebben we presentaties gehouden voor belangenverenigingen en vrijwilligers. Schetsen, kaarten en foto's, ofwel een beeldende insteek, waren hierbij belangrijk. Ook hebben we informatie voor de bevolking over het plan gemaakt, die in het gebied voor lange tijd tentoongesteld is. Voor het verkrijgen van vergunningen hebben we met verschillende instanties, (Ministerie, Provincie, Hoogheemraadschap) contact opgenomen. 

Dynamisch natuurgebied

De opgave uit het Beheerplan Natura2000 is om het oppervlak grijsduin sterk te vergroten, ten koste van het oppervlak duindoornstruweel. Recreanten hebben ook onbedoeld negatieve invloed op de natuurwaarden in het gebied. De Van Dixhoorndriehoek is niet vanzelf ontstaan, maar is als compensatie voor de (1e) Maasvlakte aangelegd met grofkorrelig zand uit de Maasmonding. Het is dus geen doorsnee duingebied en het simpelweg verwijderen van duindoorn geeft hier nog geen uitzicht op grijsduin.

Om grijsduin te laten ontstaan hebben we ervoor gekozen om geschikt fijnkorrelig zand over de bestaande ondergrond aan te brengen en het reliëf een natuurlijker vorm te geven. Door inkepingen in de voorste duinenrij aan te brengen wordt de invloed van wind in het gebied groter, waardoor dynamiek door verstuiving toeneemt. Dit is goed voor de natuur in de duinen. Zo zal grijsduin niet alleen kansrijker zijn in ontstaan, maar ook in voortbestaan.

Duurzaam samengaan natuur en recreatie

Aanvullend verbeteren we de recreatieve padenstructuur in het gebied. We ontwikkelen aantrekkelijke rondjes, gescheiden voor wandelaars en ruiters, zodat aanzienlijk minder mensen hun weg kriskras door het gebied zoeken. Het meer open en reliëfrijke duinlandschap en de toenemende dynamiek van wind en zand biedt enerzijds een goede basis voor ontwikkeling van hogere natuurwaarden en anderzijds een prachtig gebied voor recreatie.

Contactpersoon