Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Nieuwe collega's bij Bureau Waardenburg
U bevindt zich hier:

Versterking Bureau Waardenburg

In de eerste helft van 2017 hebben wij dertien nieuwe medewerkers in dienst genomen. Graag stellen wij deze collega's, in alfabetische volgorde, aan u voor. 

Met deze nieuwe medewerkers versterken we expertise en breiden we onze dienstverlening uit!

dr. A. (Astrid) Potiek
medewerker sector Vogelecologie
Natuurwetgeving, effectstudies infrastructuur, populatiedynamica, modelontwikkeling, statistiek 
vorige werkgever: Universiteit Bielefeld (Duitsland)

dr. B.M.C. (Bart) Grutters
medewerker sector
 Aquatische Ecologie
zoetwaterecologie, invasieve soorten, data-analyse, inheemse en exotische waterplanten
vorige werkgever: Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

E.L. (Elisa) Bravo Rebolledo, MSc 
medewerker sector Vogelecologie 
onderzoek zeevogels en zoogdieren, effectstudies offshore, bemonstering en onderzoek maaginhoud gestrande zeezoogdieren op plastics
vorige werkgever: Elisa Bravo – Ecological and Biological Research (zzp)

H. (Hans) de Jong
teamleider technische ondersteuning 
systeembeheer en ICT, gebouw-, en materieelbeheer, techniek, innovaties
vorige werkgever: Consort (zzp)

ing. J. (Jurryt) Zwerver 
medewerker GEO, GIS datamanagement
specialist geografische informatiesystemen ontwikkelen en toepassen van GIS- en database toepassingen 
vorige werkgever: HaskoningDHV Nederland B.V.

drs. M.A.A. (Michelle) de la Haye 
projectleider sector Aquatische Ecologie 
beleidsstudies, monitoring & natuurontwikkeling, studies ingevolge Kader Richtlijn Water
vorige werkgever: Eurofins AquaSense B.V.

dr. ir. M. (Miriam) Schutter 
projectleider sector Aquatische Ecologie 
(tropische) mariene ecologie, koraalrifherstel 
vorige werkgever: Future4Reefs academic consulting (zzp)

ir. R. (Reinder) Torenbeek 
projectleider sector Aquatische ecologie 
beleidsstudies, monitoring & natuurontwikkeling, studies ingevolge Kader Richtlijn Water 
vorige werkgever: Torenbeek Consultant (zzp)

drs. R.C.J.M. (Rob) van Dijck 
adviseur Personeel & Organisatie Ontwikkeling 
interne coaching en begeleiding 
vorige werkgever en huidige nevenbaan: Dao Ding bedrijfsopleiding en training (zzp)

R.P. (Robert) Middelveld MSc 
medewerker GEO, GIS datamanagement
specialist geografische informatiesystemen en statistiek, ontwikkelen en toepassen van GIS- en database toepassingen
vorige werkgever: Wageningen Universiteit (WUR)

dr. R.E. (Roland) van der Vliet 
projectleider sector Vogelecologie 
onderzoek vogelecologie, effectstudies, monitoring en natuurtoetsing windenergieprojecten en infrastructuur op land
vorige werkgever: Tauw B.V.

S. (Scipio) van Lierop, MSc 
medewerker sector Vogelecologie 
beheer en inrichting, soortbescherming, monitoring en natuurtoetsing windenergieprojecten en infrastructuur op land
vorige werkgever: Ministerie EZ Directie Energie en Omgeving en Van Lierop Natuuradvies & Onderzoek (zzp)

Y. N. (Yvonne) Radstake, MSc 
medewerker sector Vogelecologie 
monitoring en natuurtoetsing windenergieprojecten en infrastructuur op land
vorige werkgever: Vogeltrekstation

Nieuwsberichten