Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Waterbird counts in the IJsselmeer
U bevindt zich hier:

Watervogeltellingen in het IJsselmeer

Het Natura 2000-gebied IJsselmeer is van groot belang voor overwinterende watervogels met jaarlijks grote aantallen toppers, kuifeenden en tafeleenden. Ook voor zaagbekken, futen en brilduikers is het gebied belangrijk om de winter door te brengen.

Wij hebben in verschillende projecten watervogels in het IJsselmeergebied geteld. Ook in de randmeren worden veelvuldig karteringen gedaan. De tellingen worden vaak gecombineerd met soort-specifiek onderzoek. Zo zijn in het Veluwemeer en Wolderwijd karteringen uitgevoerd, waarbij de locatie van groepen vogels op het water nauwkeurig werd ingemeten. De koppeling tussen de verspreidingsgegevens van deze vogels en de aanwezigheid van bijvoorbeeld onderwaterplanten en driehoeksmosselen kan dan via de GIS afdeling gemaakt worden om zo een doelgerichte analyse mogelijk te maken.

Contactpersoon: