Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bird Surveys
U bevindt zich hier:

Tellingen van niet-broedvogels

foto: Martin Bonte

Voorbeeldprojecten 

  • In de periode 2004 - 2008 is langs een groot aantal dijktrajecten langs de Westerschelde en Oosterschelde tijdens afgaand water het gebruik van droogvallende slikken door watervogels gekarteerd.
  • Op het Veluwemeer en Wolderwijd zijn in 1999 - 2001 (en in winter 2005/2006) de aanwezige watervogels gekarteerd, waarbij de locatie van groepen vogels op met behulp van GIS aan verspreidingsgegevens van onderwaterplanten en driehoeksmosselen is gekoppeld.
  • In verschillende projecten zijn de afgelopen twee decennia watervogeltellingen van (delen van) het IJsselmeer uitgevoerd.