Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Inventarisatie Staverden & Regulieren
U bevindt zich hier:

Inventarisaties voor het Geldersch Landschap

Doel inventarisatie van flora en fauna natuurgebieden Staverden en Regulieren

De opzet van het onderzoek

Opvallende resultaten

Staverden

Landgoed Staverden ligt op de Veluwe en bestaat uit bossen, grasland, akkers en heideterreinen. Van zuid naar noord stroomt  Opmerkelijk is dat we op Landgoed Staverden (en Leemputten) veel soorten hebben waargenomen die elders op de Veluwe nauwelijks voorkomen. Dat blijkt uit de vergelijking van de resultaten van deze inventarisatie met bekende waarnemingen van soorten op de Veluwe. Opvallende waarnemingen van plantensoorten zijn bijvoorbeeld moeraswespenorchis, moeraszegge, kleine egelskop, holpijp, parnassia. De soortenrijkdom op Landgoed Staverden kan vooral verklaard worden door de aanwezigheid van oppervlaktewater, grondwater dat aan het oppervlakte komt en variatie in waterkwaliteit.

Regulieren

Mooi Gelderland.

Meer gebruiksmogelijkheden

Ook voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (SNL) moeten dergelijke inventarisaties uitgevoerd worden. De verwachting is dat in de toekomst monitoring in het kader van het verkrijgen van beheersubsidies vaker aan de orde zal zijn.

Contactpersoon: