Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Structuur karteren met een satelliet?
U bevindt zich hier:

Structuur karteren met een satelliet?

De Biesbosch is een prachtig, maar lastig toegankelijk gebied. De omgevallen bomen, alom aanwezige brandnetels en haagwinde, die zich overal doorheen vlecht en het lopen bemoeilijkt, maken het karteren van planten en vegetatiestructuur in dit gebied niet eenvoudig. Zie ook  ‘Buffelen in de buitenlucht’.

Voor dergelijke gebieden kan het karteren van de vegetatiestructuur met behulp van satellietbeelden uitkomst bieden. De technieken en resolutie van de beelden worden steeds beter en satellietbeelden zijn op steeds grotere schaal vrij verkrijgbaar. 

Veldwerk, satellietbeelden en techniek combineren

Bureau Waardenburg heeft in 2017 in opdracht van Staatsbosbeheer de vegetatiestructuur van de Biesbosch automatisch gekarteerd met behulp van een combinatie van satellietbeelden en een hoogtemodel. In het veld zijn verspreid over het gebied structuuropnamen gemaakt, die ‘de training’ vormden voor de semi-automatische classificatie van de satellietbeelden. Op deze plekken is bekend wat het vegetatiestructuurtype is en wat de kenmerken (reflectiewaarden) van het satellietbeeld zijn. Door die informatie aan elkaar te koppelen, kon vervolgens voor het hele gebied op basis van het satellietbeeld bepaald worden wat in elk 2 x 2 meter hokje het structuurtype met de grootste waarschijnlijkheid is. Informatie over de vegetatiehoogte is daarbij gebruikt om nog beter onderscheid te kunnen maken tussen de structuurtypen.

Het veldwerk blijft dus een noodzakelijk onderdeel van de kartering, maar is op deze manier veel minder intensief dan wanneer het hele gebied vanaf de grond in kaart wordt gebracht.

Veelbelovend voor de toekomst

Het gebruik van stellietbeelden blijkt een veelbelovende techniek te zijn voor het karteren van de vegetatiestructuur. De satellietbeeldkartering borduurde voort op een eerder door Altenburg & Wymenga uitgevoerde satellietbeeldkartering. Op deze manier hoopten we de methode te kunnen verbeteren.

De techniek wordt nog verder doorontwikkeld om in de toekomst gebruikt te kunnen worden voor beleidsdoelen zoals SNL-karteringen (vegetatiestructuur) en als basis voor N2000-habitattypekaarten. Momenteel is de betrouwbaarheid nog niet hoog genoeg voor een gedetailleerde kartering met veel verschillende structuurtypen.

Bureau Waardenburg werkt de techniek samen met Staatsbosbeheer en in samenwerking met Netherlands Space Office verder uit, zodat het in de toekomst landelijk ingezet kan worden. 

Veldwerk, satellietbeelden en techniek combineren.

Contactpersoon: