Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Shutdown on demand
U bevindt zich hier:

Stilstandvoorziening windturbines Eemshaven

Hoe kan de sterfte onder vogels tijdens de nachtelijke seizoenstrek over de Eemshaven zoveel mogelijk worden beperkt met behulp van een stilstandvoorziening? We onderzochten dit samen met Altenburg & Wymenga, in opdracht van de Provincie Groningen.

 

Windenergie in de Eemshaven

In de Eemshaven en omgeving staan ca. 90 windturbines. Het voornemen bestaat om het aantal verder uit te breiden met ruim 60 windturbines. Windturbines in de Eemshaven veroorzaken een groot aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels, in vergelijking met windturbines elders in Nederland. Grote aantallen vogels vliegen over het Eemshavengebied door de combinatie van  

  1. de locatie aan de kust in het uiterste noordoosten van het land waardoor trekvogels hier bij zij- of tegenwind samengestuwd worden en op rotorhoogte overvliegen en 
  2. de ligging aan de Waddenzee met grote aantallen wadvogels. 

In totaal vallen er bij de bestaande windturbines jaarlijks gezamenlijk enkele duizenden vogelslachtoffers, waarvan ca. 45% bestaat uit zangvogels op seizoenstrek.

Onderzoek naar stilstandvoorziening voor trekvogels

In het rapport 'Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven' dat we, in samenwerking met Altenburg & Wymenga opdracht van de Provincie Groningen opstelden, kunt u lezen hoe met behulp van een stilstandvoorziening de sterfte onder vogels tijdens de nachtelijke seizoenstrek over de Eemshaven zoveel mogelijk beperkt kan worden. We hebben op hoofdlijnen uitgerekend welke reductie in het aantal aanvaringsslachtoffers behaald kan worden als de windturbines stil worden gezet in nachten met een hoge trekintensiteit. Daarnaast hebben we verschillende manieren uitgewerkt waarop een dergelijke stilstandvoorziening in de praktijk gebracht kan worden. 

De meest efficiënte manier is door middel van het meten van de trekintensiteit met een vogelradar in de Eemshaven. De Provincie Groningen heeft aangegeven een dergelijk radarsysteem in de Eemshaven toe te willen passen (zie het nieuwsitem van de NOS). Door de windturbines gedurende 25 nachten stil te zetten kan de sterfte van vogels tijdens de nachtelijke seizoenstrek over de Eemshaven met ca. 75% gereduceerd worden.

Stilstandvoorziening voor vleermuizen

Ook voor vleermuizen is onderzocht welke soorten in welke aantallen aanvaringsslachtoffer worden bij de huidige en toekomstige windturbines in de Eemshaven. Met behulp van een speciaal op vleermuizen gerichte stilstandvoorziening op de windturbines in de Eemshaven kan de sterfte van vleermuizen met 80-90% gereduceerd worden.

Optimalisatie stilstandvoorziening in verband met inkomstenderving

Innogy Windpower Netherlands, die veel windturbines in de Eemshaven bezit, heeft voor de verschillende mogelijke vormen van de stilstandvoorziening voor vogels en voor vleermuizen de inkomstenderving doorgerekend. Daaruit blijkt dat een stilstandvoorziening voor trekvogels meer kosten met zich meebrengt dan een stilstandvoorziening voor vleermuizen. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat in Nederland  nog nergens in de praktijk een stilstandvoorziening voor trekvogels is toegepast. We kunnen in de praktijk nog veel leren met betrekking tot de momenten waarop en omstandigheden waaronder de grootste aantallen slachtoffers van vogels op seizoenstrek vallen. Met die informatie kan de stilstandvoorziening zo goed mogelijk worden bijgesteld, waardoor met een zo beperkt mogelijke stilstand een zo hoog mogelijke reductie van het aantal aanvaringsslachtoffers bereikt kan worden.

Wilt u meer weten over de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen of wilt u meer weten over het werken met de radar, neem dan contact op met één van de onderstaande contactpersonen.