Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Verkennende studie naar stikstofdepositie en habitatkwaliteit in Natura 2000-gebieden
U bevindt zich hier:

Instandhouding van gevoelige habitattypen in een overbelast systeem

Verkennende studie naar stikstofdepositie en habitatkwaliteit in Natura 2000-gebieden

De vraag die bij deze studie centraal stond was: zijn instandhoudingsdoelen voor habitattypen realiseerbaar bij de huidige landelijke stikstofdepositiewaarden, zo ja wat zijn daarvoor de randvoorwaarden?

Kwaliteit Natura 2000-gebieden en depositie van stikstof

Tweederde van de Natura 2000-gebieden in Nederland bevindt zich op dit moment in een "ongunstige staat van instandhouding"

Contactpersoon