Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Staat van instandhouding kamsalamander in Drenthe
U bevindt zich hier:

De Staat van Instandhouding van de Kamsalamander in Drenthe

Voor de provincie Drenthe hebben wij een advies opgesteld over het bepalen van de Staat van Instandhouding van de kamsalamander voor vier Natura 2000-gebieden en de aanpak vervolgens in de praktijk toegepast met behulp van HSI-criteria en eDNA.

Methode

In Drentsche Aa-gebied, Drents- Friese Wold & Leggelderveld, Holtingerveld en Dwingelderveld zijn 165 wateren beschreven en op hun geschiktheid voor kamsalamander beoordeeld met behulp van de Habitat Suitability Index (Oldham et al. 2000). In totaal zijn 125 van deze wateren bemonsterd op eDNA. De analyse is uitgevoerd door Sylphium. Bij 41% van deze wateren (51 wateren) is eDNA van kamsalamander aangetroffen. 

Staat van Instandhouding kamsalamander

Verbetering mogelijk maken en resultaten volgen

Op basis van de HSI criteria is vastgesteld dat in de vier gebieden meerdere voor kamsalamander geschikte wateren liggen, waar (nog) geen kamsalamander is vastgesteld en waar deze ook uit het recente verleden niet bekend is. Deze wateren liggen veelal te ver van de huidige vindplaatsen om door de kamsalamander gekoloniseerd te worden. Het aanleggen en beheren van nieuwe poelen op strategische plekken is de meest voor de hand liggende aanpak om de instandhoudingsdoelen zoals vermeld in de Natura 2000-beheerplannen te realiseren. 

Op basis van het veldonderzoek en de beschikbare gegevens uit de NDFF hebben we een aanpak uitgewerkt over hoe de staat van instandhouding voor de kamsalamander in de vier Natura 2000-gebieden kan worden bepaald en hoe deze de komende jaren kan worden gevolgd. 

Download hier het volledige rapport 'Kamsalamanders in Drentse Natura 2000-gebieden'(pdf).

Contactpersoon: