Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ditch management in a reserve area
U bevindt zich hier:

Slootschonen in een veenweidereservaat

Wij hebben in opdracht van Stichting Het Zuid-Hollands (ZHL) Landschap een evaluatie uitgevoerd van het ecologisch slootbeheer.

Natuurwaarden en slootbeheer

ZHL beheert een groot aantal sloten in het veenweidegebied. Het beheer is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van de kenmerkende natuurwaarden in dit agrarisch cultuurlandschap. Dit brengt echter kosten met zich mee die niet vergoed worden door de bestaande subsidieregelingen.

Evaluatie beheerskosten

Enkele conclusies in het kort 

  • Het tijdstip van het schonen, de fasering van het schonen en de nauwkeurigheid van de kraandrijver hebben een groter effect op natuurwaarden dan het gebruikte materieel.
  • Vanuit ecologisch oogpunt is handmatig schonen de meest ideale methode om te schonen. De kosten daarvan zijn echter te hoog om grootschalig toe te passen. Het is gebleken dat zowel de maaikorf als de ecoreiniger de minste schade op voor flora en fauna opleveren. Daarbij levert de ecoreiniger het beste resultaat en het gebruik daarvan ook goedkoper dan dat van de maaikorf. De ecoreiniger kan echter in de veenweidegebieden slechts beperkt ingezet worden vanwege de sterke oevervegetatie-ontwikkeling (voedselrijke omstandigheden) en door de oevermorfologie (steile oevertaluds).

Voor nadere informatie over slootschonen of beheer van natuurvriendelijke oevers in het algemeen, kunt u contact opnemen met: