Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Purple heron roost counts
U bevindt zich hier:

Onderzoek slaapplaatsen purperreigers in Zuid-Holland

Foto: Mark Collier

De meeste purperreigers verlaten na de broedtijd hun kolonies en overnachten dan in de foerageergebieden op gezamenlijke slaapplaatsen. Ze kiezen hiervoor kleine en grote bosjes uit, veelal in agrarisch landschap. In Zuid-Holland zijn al enkele van deze slaapplaatsen bekend, maar van de meeste gebieden ontbrak informatie hierover. Landschapsbeheer Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Bureau Waardenburg hebben vanaf 2012 getracht een compleet beeld te krijgen van de ligging van deze slaapplaatsen en de aantallen purperreigers die er gebruik van maken. We wilden dit weten omdat het niet goed bekend is hoe belangrijk het leefgebied buiten de kolonies is voor purperreigers.

Naar bescherming leefgebied purperreigers buiten de kolonies en na de broedtijd

We wisten al dat tijdens en na de broedtijd het agrarisch gebied van cruciaal belang is voor deze soort. Ze halen er het voedsel voor hun jongen vandaan en vetten hier op, voor de lange trek naar Afrika. Maar welke gebieden zijn het belangrijkst? En waar gaan de purperreigers van de Nieuwkoopse Plassen naar toe? En waar liggen de bosje precies waar ze overnachten? Vragen die we kunnen beantwoorden door alle slaapplaatsen en foerageergebieden in kaart te brengen. Als we dat weten gaan we in samenwerking met grondeigenaren, voor zover nodig, een plan opstellen voor de bescherming van deze slaapplaatsen en/of biotoopverbeterende maatregelen.

Als u mee wilt weten kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon van Bureau Waardenburg of met Debby Gerritsen (Landschapsbeheer Zuid-Holland). Voor meer informatie zie ook de website van Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Contactpersoon: