Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Seminars vogelecologie en energievoorzieningen 2015
U bevindt zich hier:

Seminars en congressen vogelecologie en energie

 

Seminar ecologie en windenergie

Op 17 september 2015 organiseerden we met Pondera Consult en Stibbe Advocaten een Seminar ecologie en windenergie. Deze dag stond in het teken van groene regelgeving en de gevolgen daarvan voor nieuwe initiatieven voor windturbineparken. 

Er is gesproken over de veranderingen in de juridische aanpak van de realisatie van nieuwe windturbineparken. De recente jurisprudentie geeft bijvoorbeeld aanleiding de ADC-toets anders te wegen en de nieuwe vrijstelling van de Flora- en faunawet moet zich in de praktijk gaan bewijzen. 

Verder is  stilgestaan bij de mogelijkheden om de effecten van windparken op flora en fauna weg te nemen dan wel te voorkomen, waarbij uiteraard ook van belang is welke impact deze mogelijkheden hebben op nieuwe windparkinitiatieven. 

Sprekers waren Jeroen Tieleman (Min. EZ), Erwin Noordover & Aalder ten Veen (Stibbe), Martijn ten Klooster (Pondera consult) en vanuit Bureau Waardenburg leverde Hein Prinsen een bijdrage aan het Seminar. Bekijk hier de presentatie van Hein Prinsen. 

 

Expert meeting: "Planning solutions for protected areas and species in relation to expansion of the electricity grid"

Gedurende de bijeenkomst zal o.a. worden gesproken over hoe om te gaan met de Europese natuurwetgeving in relatie tot de nu voorziene uitbreiding van het Duitse stroomnetwerk, de nut/noodzaak en mogelijkheden om effecten op natuur te mitigeren, en hoe hier mee om te gaan in m.e.r.-procedures en vergunningverlening. Hein Prinsen van Bureau Waardenburg is uitgenodigd om een overzicht te presenteren van effecten van hoogspanningsverbindingen op natuur in een Europese context en mogelijkheden voor mitigatie en ten aanzien van natuuronderzoeken de ervaringen te delen die tot nu toe in Nederland zijn opgedaan bij de uitbreiding van het stroomnetwerk.

Voor meer informatie over effecten van windenergie of hoogspanningslijnen op vogels, kunt u contact opnemen met: