Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bijzonder vervolg op compensatieplan rugstreeppadden
U bevindt zich hier:

Bijzonder vervolg op compensatieplan rugstreeppadden Kenniswerfterrein in Vlissingen

Uniek samenwerkingsverband

Het compensatieplan voor rugstreeppadden op het Kenniswerfterrein in Vlissingen was aanleiding voor een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeente, Hogeschool Zeeland en Bureau Waardenburg. Samen hebben wij met veel enthousiasme een lesprogramma voor studenten aquatische ecotechnologie ontwikkeld.

Het compensatieplan rugstreeppadden Kenniswerfterrein

In opdracht van de Gemeente Vlissingen hebben we in 2011 een compensatieplan opgesteld voor een terrein waar een populatie rugstreeppadden voorkomt. De Gemeente wil hier bedrijventerrein realiseren waardoor de rugstreeppadden moeten verhuizen.

In nauw overleg met onze ecologen is de planontwikkeling gestart en vindt momenteel de sanering plaats. Dankzij zorgvuldige ecologische monitoring en begeleiding vindt geen overtreding van verbodsbepalingen plaats en kunnen de werkzaamheden plaatsvinden.

De rugstreeppad in het lespakket landschapsontwerpen

Het gebied waar de rugstreeppad voorkomt, ligt naast de Hogeschool Zeeland. Op deze Hogeschool wordt de opleiding aquatische ecotechnologie gegeven. Speciaal voor tweedejaars studenten van deze opleiding hebben de samenwerkende partijen een lespakket Landschapsontwerpen ontwikkeld.

In de eerste les stond ruimtelijke inrichting centraal. Deze les werd gegeven door landschapsontwerpster Mascha Visser van Bureau Waardenburg. 

De studenten leerden over de verschillende planfases bij het maken van een inrichtingsplan, zoals:

  • inventarisatie & analyse
  • wensen en eisen
  • inrichtingsschets
  • definitieve plantekening.

Vervolgens kregen de studenten als casus 'rugstreeppadden op het Kenniswerfterrein'. Opdracht was het maken van een inrichtingsschets. Hierbij werd een planproces nagebootst en zochten de studenten naar de beste plek om een nieuwe poel aan te leggen.

In de tweede les ging de groenontwerper Anton Riemens van de Gemeente Vlissingen in op het beheer en onderhoud. Hij onderwees hoe extra aandacht besteed gaat worden aan het beheer van vegetaties en het schonen van poelen, in het aan te leggen compensatiegebied  voor rugstreeppadden in Vlissingen. 

Onderdeel van het vak was een excursie naar de poel. Daar konden de leerlingen met eigen ogen zien welke eigenschappen een terrein aantrekkelijk maken voor de rugstreeppad. Ook zal een excursie worden gehouden in de avonduren, als de rugstreeppadden roepen. Deze excursie moet nog plaats vinden.

Toekomst rugstreeppadden in Vlissingen

In Vlissingen valt de komende jaren genoeg te onderzoeken aan de rugstreeppad. Voor leerlingen van de HZ biedt dit kansen om zich met de monitoring van de rugstreeppad bezig te houden en onderzoek te doen naar de kolonisatie van de aangelegde compensatiegebieden.

Contactpersonen: