Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

RiverCare - scientific research river management
U bevindt zich hier:

RiverCare verbindt wetenschappelijk onderzoek met rivierbeheer in de praktijk

 

RiverCare is een Nederlands onderzoeksprogramma waarin partners van het Nederlands Centrum voor Rivierstudies (NCR) zich samen met publieke en private partijen hard maken voor duurzaam rivierbeheer. Bureau Waardenburg is één van de bijdragende partijen in dit programma en actief betrokken in de gebruikerscommissie van drie projecten (E1, 2 en 3). 

Het huidige rivierbeheer wordt steeds complexer, onder meer door bevolkingsaanwas en klimaatverandering. Tegelijk groeit het bewustzijn dat dit rivierbeheer moet zijn afgestemd op natuurlijke processen, omdat rivieren immers natuurlijke systemen zijn. 

RiverCare draagt bij aan het beheer van multi-functionele rivieren door de effecten van ingrepen te monitoren. Voorbeelden zijn de langsdammen op de Waal, nevengeulen, oeverherstel, hermeandering, baggeren of suppletie en uiterwaardherstel. Deze studies dragen bij aan: 

  • Een beter begrip van de effecten op de geomorfologie van rivieren om het modelleren en ontwerpen van maatregelen te verbeteren.
  • Het monitoren en in kaart brengen van de effecten van enkele Ruimte voor de Rivier maatregelen op de hydrologie, morfologie en ecologie van rivieren.
  • Deze kennis gezamenlijk toepassen om het beheer van deze ingrepen te verbeteren en de mogelijkheden voor kostenreductie te verkennen.

Eénentwintig onderzoekers (waar onder 16 promovendi), werken in acht onderzoeksgroepen sinds 2015 aan verschillende onderwerpen, van hard-core morfodynamisch modelleren tot belevingswaardenonderzoek. Bureau Waardenburg participeert in het onderdeel “Ecosysteemdiensten van uiterwaard herstel”. Voor Bureau Waardenburg is het meedoen in dit soort projecten belangrijk om de verbinding te versterken met het wetenschappelijk onderzoek, waardoor onze adviseurs uit de eerste hand gevoed worden met kennis die ze weer kunnen benutten voor adviezen op maat en die ze inspireert voor nieuwe innovaties.

RiverCare E1 - Floodplain vegetation patterns
RiverCare E2 - Floodplain ecosystem services
RiverCare E3 - Floodplain monitoring
RiverCare onderzoeksteam