Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

RiverCare - scientific research river management
U bevindt zich hier:

RiverCare verbindt wetenschappelijk onderzoek met rivierbeheer in de praktijk

 

RiverCare is een Nederlands onderzoeksprogramma waarin partners van het Nederlands Centrum voor Rivierstudies

Het huidige rivierbeheer wordt steeds complexer, onder meer door bevolkingsaanwas en klimaatverandering. Tegelijk groeit het bewustzijn dat dit rivierbeheer moet zijn afgestemd op natuurlijke processen, omdat rivieren immers natuurlijke systemen zijn. 

RiverCare draagt bij aan het beheer van multi-functionele rivieren door de effecten van ingrepen te monitoren. Voorbeelden zijn de langsdammen op de Waal, nevengeulen, oeverherstel, hermeandering, baggeren of suppletie en uiterwaardherstel. Deze studies dragen bij aan: 

  • Een beter begrip van de effecten op de geomorfologie van rivieren om het modelleren en ontwerpen van maatregelen te verbeteren.
  • Het monitoren en in kaart brengen van de effecten van enkele Ruimte voor de Rivier maatregelen op de hydrologie, morfologie en ecologie van rivieren.
  • Deze kennis gezamenlijk toepassen om het beheer van deze ingrepen te verbeteren en de mogelijkheden voor kostenreductie te verkennen.
RiverCare E1 - Floodplain vegetation patterns
RiverCare E2 - Floodplain ecosystem services
RiverCare E3 - Floodplain monitoring
RiverCare onderzoeksteam