Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Richtlijn monitoring inrichtingsprojecten Rijkswaterstaat
U bevindt zich hier:

Richtlijn monitoring KRW-inrichtingsprojecten

In 2010 hebben we de richtlijn voor projectmonitoring van RWS-inrichtingsmaatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld. We deden dit in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst.

Uniforme projectmonitoring

De richtlijn is een hulpmiddel bij de monitoring van inrichtingsprojecten. Voorbeelden van inrichtingsprojecten zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispassages of een nevengeul. Door de richtlijn zal de projectmonitoring ge