Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Remote Sensing

Data inwinning, beheer & verwerking

Remote Sensing

Remote sensing data zijn op afstand ingewonnen gegevens zoals satellietbeelden, radarbeelden of luchtfoto's. Door de toenemende kwaliteit van remote sensing data en door ontwikkelingen in analysetechnieken, ontstaan er steeds meer mogelijkheden voor toepassingen in ecologisch onderzoek.

Voor grote of moeilijk toegankelijke gebieden biedt remote sensing mogelijkheden om op een efficiënte manier situaties of ontwikkelingen in kaart te brengen. Zo kan met behulp van satellietbeelden de ruimtelijke verspreiding  van bepaalde vegetatietypen in beeld worden gebracht en kunnen veranderingen worden geanalyseerd.

Een groot voordeel van het gebruik van remote sensing data is dat het op een objectieve en herhaalbare manier kan worden geanalyseerd waardoor ontwikkelingen in de tijd goed in beeld gebracht kunnen worden.

Zo heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Hoogheemraadschap Delfland een onderzoek uitgevoerd waarbij de drijfbladbedekking (waterlelie, gele plomp) in boezemwatergangen over meerdere jaren is berekend op basis van luchtfoto's. Naast een semi-automatische classificatie van deze luchtfoto's is er een pilot uitgevoerd waarbij een drone is ingezet om gericht luchtfoto-opnames te maken van de boezemwatergang.

In opdracht van PWN hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de struweelontwikkeling in het Noordhollands Duinreservaat met behulp van Remote Sensing. Daarnaast hebben we in Guinea (West-Afrika) een remote sensing project uitgevoerd waarbij de verschillende vegetatietypen op World Heritage site Mount Nimba in kaart zijn gebracht

Remote sensing kan onder andere worden gebruikt bij vegetatiekarteringen, habitat ontwikkelingsstudies, onderzoek naar potentieel habitat en analyse van historisch landgebruik. 

Voor meer informatie over remote sensing kunt u contact opnemen met: