Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bird radar
U bevindt zich hier:

Onderzoek naar effecten Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ)

Vliegbewegingen in beeld met radar

Zowel voor als na de bouw van de windmolens zijn de vliegbewegingen van vogels continu, 24 uur per dag, gemeten met behulp van een geautomatiseerd vogelradarsysteem, in combinatie met maandelijkse visuele observaties.

Het radarsysteem bestond uit twee vogelradars die, met bijbehorende hard- en software, automatisch vliegpaden van vogels vastlegden. Dit systeem, Merlin genaamd, is ontwikkeld door DeTect Inc. (Panama City, Florida, USA).

Eén radar draaide in het horizontale vlak om het ruimtelijke patroon van vliegroutes en trekrichtingen van vogels vast te leggen, en ook vermijding van het park en de individuele windturbines.

De tweede radar draaide in het verticale vlak en legde informatie vast over de aantallen vogelgroepen en hoogtes waarop ze vlogen.

Het systeem draaide continu, 24 uur per dag, zodat we ook in het donker en bij slecht weer vliegbewegingen registreren. Het systeem kan vanaf het kantoor te Culemborg bediend en bekeken worden.

 

Radarbeeld  boven:

Sterke vogeltrek in de nacht van 18 oktober 2008, hier zichtbaar  op de horizontale radar als van boven gezien, en in de vorm van vele individuele radarecho's geregistreerd in één uur tijd. De oranje kleur geeft aan dat vogels naar het zuidwesten vlogen.  De witte 'stippen' zijn de 36 turbines van OWEZ.

Radarbeeld onder:

Sterke vogeltrek zichtbaar op de verticale radar. De kleine gekleurde cirkels onderaan, op zeeniveau, zijn 2 windturbines. Vliegbewegingen zijn gemeten tot een hoogte van maximaal 1,4 km.