Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring flora en fauna in water, langs oevers en kustgebieden voor Rijkswaterstaat
U bevindt zich hier:

Raamovereenkomst monitoring flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat

Bureau Waardenburg gaat met vijf andere marktpartijen voor Rijkswaterstaat aan de slag met de monitoring van de flora en fauna in de Nederlandse rijkswateren en de wegbermen. Rijkswaterstaat heeft daartoe met zes ondernemingen op 15 februari een raamovereenkomst ondertekend. 

De bedrijven zullen informatie verzamelen over de flora en fauna, waaruit Rijkswaterstaat kan afleiden wat de kwaliteit van het water en de bermen is en hoe het is gesteld met de diversiteit van planten en dieren. 

Schoon en gezond water

Perry van der Weyden, CIO en hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat: “Zorgen voor schoon en gezond water is één van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat. Daarvoor zijn data over de biologische en de chemische kwaliteit van het water van onmisbaar belang. Schoon en gezond water is immers rijk aan dieren en planten. Daar gaat dit contract over. Op basis van deze data bepalen we of we maatregelen moeten nemen om de kwaliteit van het water te verbeteren. En, zo ja, welke maatregelen. Zo kunnen we onze beheerstaken goed uitvoeren en blijven voldoen aan wet- en regelgeving”.

Wij zullen met Eurofins Omegam monsters nemen van de Noordzee, Waddenzee, de Delta en grote rivieren en het daarin aanwezige bodemleven analyseren.

Verder gaan we samen met Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek BV en Eftas Fernerkundung Technologietransfer, de vegetatiestructuur langs de oevers en in de getijdegebieden in kaart brengen aan de hand van luchtfoto’s.

BTL Advies, Tauw en Eurofins Omegam zullen de flora en fauna inventariseren langs de wegbermen en oevers. 

Kwaliteit op meerdere vlakken

Rijkswaterstaat heeft deze ondernemingen geselecteerd op basis van de kwaliteit. De raamovereenkomst geldt drie jaar en heeft een optie tot verlenging van een jaar. Perry van der Weyden: “We hebben het volste vertrouwen in deze langdurige samenwerking. Het is belangrijk dat we open staan voor elkaars belangen en onze kennis delen. En we moeten het gezamenlijk doel niet uit het oog verliezen: het borgen van de waterkwaliteit in Nederland.” 

Contactpersoon (directievoorzitter Bureau Waardenburg)

Nieuwsberichten